Ξί, σὲ Ἀνόι καὶ Σιγκαπούρη

Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἄρχισε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὸ Ἀνόι καὶ στὴν Σιγκαπούρη, μὲ σκοπὸ τὴν διεύρυνση τῶν σχέσεων τῆς Κίνας μὲ τὶς χῶρες τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας∙ οἱ συνομιλίες στὸ Βιετνὰμ ἑστιάζονται στὴν ἐπέκταση τῶν οἰκονομικῶν καὶ ἐμπορικῶν σχέσεων, ἀλλὰ καὶ στὴ συζήτηση γιὰ τὰ νησιὰ τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης ποὺ ἀποτελοῦν ἀφορμὴ ἐντάσεως μὲ τοὺς Ἀμερικανούς. Τὸ Ἀνόι ἀμφισβητεῖ ἔντονα τὴν διεκδίκηση τῶν νησιῶν ἀπ’ τὸ Πεκῖνο, ἀλλὰ καὶ ἐπιδιώκει τὴν ρύθμιση τοῦ προβλήματος μὲ διαπραγματεύσεις, ὁπότε ἀποστερεῖ ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον ἕναν σύμμαχο στὴν διαμάχη της μὲ τὴν Κίνα. Στὴν Σιγκαπούρη ὁ Κινέζος πρόεδρος θὰ συναντηθεῖ αὔριο μὲ τὸν Ταϊβανέζο ὁμόλογό του γιὰ πρώτη φορὰ στὴν σύγχρονη ἱστορία∙ τὰ δύο μέρη ἐπιχειροῦν τὸ μεγάλο βῆμα συμφιλιώσεως.