Ρωσικὂ Airbus, τρομοκρατία

Σὲ τρομοκρατικὴ ἐνέργεια ἀποδίδεται πλέον ἡ πτώση τοῦ ρωσικοῦ Airbus στὴν χερσόνησο τοῦ Σινᾶ, μὲ βόμβα στὸν κινητῆρα∙ αὐτὴ ἔσκασε ξαφνικὰ καὶ τὸ σκάφος ἔπεσε κομμάτια στὸ ἔδαφος καὶ γι’ αὐτὸ κάλυψαν αὐτὰ τόσο μεγάλη ἔκταση. Ἤδη οἱ ρωσικὲς καὶ αἰγυπτιακὲς ἀρχὲς ἀποδέχονται τὴν ἐκδοχὴ αὐτή, ἐνῶ πολλὲς δυτικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν διακόψει τὶς πτήσεις τους πρὸς τὸ Σὰρμ Ἔλ Σαΐχ∙ οἱ ἀμερικανικὲς καὶ βρετανικὲς τεχνικὲς ὑπηρεσίες ἔχουν μιλήσει γιὰ τὴν περίπτωση βόμβας, ὁπότε καὶ δικαιώνονται οἱ Τζιχαντιστὲς ποὺ εἶχαν ὑποστηρίξει ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμὴ ὅτι ἔριξαν τὸ ἀεροπλάνο. Τὸ ἐρώτημα εἶναι τὸ πῶς, πότε καὶ ποῦ τοποθέτησαν τὴν βόμβα στὸ ἀεροπλάνο∙ πολλὲς ὑποψίες βαρύνουν τὸ προσωπικὸ τοῦ τοπικοῦ ἀεροδρομίου, κατὰ τὴν ἀποβίβαση καὶ ἐπιβίβαση τῶν ἐπιβατῶν του.