Κυβέρνηση, χαριστικὴ βολὴ Γιάννη Πανούση

Τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸν Ναπολεοντίσκο δίδει πιθανώτατα ὁ Γιάννης Πανούσης, μὲ τὶς ἀποδείξεις, ὅπως ἰσχυρίζεται ὅτι κατέχει, γιὰ διασυνδέσεις τρομοκρατῶν καὶ κορυφαίων πολιτικῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἀπάντησε ὅτι πρέπει νὰ τὶς καταθέσει στὴν δικαιοσύνη καὶ ὁ πρώην ὑπουργὸς μεταβαίνει σήμερα στὴν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ παραδίδει τὸ ὑλικό. Τὰ ἐρωτήματα εἶναι πολλά, γιατὶ ἐπέλεξε αὐτὴν τὴν στιγμὴ ὁ πεπειραμένος πολιτικὸς καὶ μὲ ἀριστες σχέσεις μὲ τοὺς Ἀμερικανούς; Γιατὶ ὁ πρωθυπουργὸς ἀπάντησε μὲ ἤπιο καὶ ἀπολογητικὸ τόνο, ὅταν στὶς ἀποδείξεις γιὰ διασυνδέσεις Ἀστυνομικῶν καὶ ἀκροδεξιῶν ἦταν ἐπιθετικότατος; Γιατὶ ἀντέδρασαν ὀργισμένα οἱ τρομοκράτες; Φαίνεται ὅτι τρέμουν συθέμελα τὰ στηρίγματα τῆς ἀριστερῆς ἐξουσίας∙ οἱ ἀτλαντικοὶ ἐπικυρίαρχοι τοὺς ἔχουν ξεγράψει μᾶλλον καὶ ἐφαρμόζουν τὸν δικό τους νόμο.