Ἀνατροπὴ ἰσχύος στὴν Ἀσία

Οἱ συνομιλίες τοῦ Κινέζου προέδρου μὲ τὸν Ταϊβανέζο ὁμόλογό του καὶ ἡ ἐπίσκεψή του στὸ Ἀνόι σημαίνουν ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς στὴν Ἀσία∙ οἱ πρόεδροι Κίνας καὶ Ταϊβὰν συναντήθηκαν γιὰ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ 66 χρόνια, ὅταν κατέλαβαν οἱ Κομμουνιστὲς τὴν ἐξουσία στὸ Πεκῖνο καὶ ὁ Τσὰγκ κάι-σὲνγκ κατέφυγε στὴν Ταϊπὲχ διατηρώντας τὸν ἔλεγχό της. Οἱ σχέσεις τους ἦταν ἐχθρικὲς ἐπὶ πενῆντα χρόνια καὶ μόλις τὴν περασμένη δεκαετία ἀποκαταστάθηκαν οἱ οἰκονομικὲς πρῶτα καὶ μετὰ οἱ πολιτικές∙ τὸ Σάββατο οἱ Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ Μὰ τέ-τζέου ὑπογράμμισαν ὅτι ἀποτελοῦν μία οἰκογένεια καὶ ὅτι θὰ συνεχίσουν τὴν πολιτική τους συνεργασία. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐνισχύεται ἡ Κίνα στὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα, ἐνῶ καὶ τὸ Βιετνὰμ ἄρχισε διαπραγματεύσεις μὲ τὸ Πεκῖνο, στὰ πλαίσια τῆς εὐρυτέρας συνεργασίας τους∙ οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς σημαίνουν ὅτι ἀποδυναμώνεται ἡ Ἀμερικὴ στὸ πρόβλημα τῆς Σινικῆς θαλάσσης.