Εὐρώπη, προσέγγιση Ρωσίας

Τὴν προσέγγιση τῆς Ρωσίας ἐπιχειρεῖ ἡ Εὐρωζώνη, στὰ πλαίσια τοῦ προβλήματος τῆς Συρίας καὶ τοῦ προσφυγικοῦ, μετὰ καὶ τὴν κατάρρευση τοῦ ρωσικοῦ Airbus στὸ Σινά∙ ἤδη οἱ κυρώσεις αἴρονται στὴν πράξη, ἐνῶ ἐπιταχύνεται ἡ συνεργασία στὸ διάστημα καὶ στὴν πολεμικὴ βιομηχανία. Στὸ προσφυγικὸ ἡ Μόσχα ἐμφανίζεται διατεθειμένη νὰ βοηθήσει καὶ νὰ δεχθεῖ πρόσφυγες, γιὰ τὴν ἁπάλυνση τῶν νοτίων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἐνῶ οἱ πρώην κομμουνιστικὲς τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης προβάλλουν συνεχῶς ἐμπόδια∙ καμπὴ στὴν ἀλλαγὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς θέσεως ἀποτέλεσαν οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ τῶν Τζιχαντιστῶν στὴν Συρία καὶ οἱ προοπτικὲς διεξόδου στὴν χώρα, καθὼς οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις κερδίζουν συνεχῶς ἔδαφος. Ἄλλωστε τὸ Κρεμλίνο ἐδέχθη τὴν συμμετοχὴ στὶς διαπραγματεύσεις τῆς Βιέννης, πέραν τῆς Φρεντερίκα Μονγκερίνι καὶ τῆς Γαλλίας καὶ Γερμανίας, παρὰ τὶς παρασκηνιακὲς ἀμερικανικὲς ἀντιρρήσεις∙ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι, χωρὶς τὴν συμμετοχὴ στὸ Συριακὸ πρόβλημα, δὲν ἀντιμετωπίζεται τὸ προσφυγικὸ στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες.