Συστηματικὴ παραμέληση πλέον οἰκονομίας

Ἡ παραμέληση τῆς οἰκονομίας ἀποδεικνύεται πλέον ὅτι εἶναι συστηματικὴ ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, διότι μετεκλογικὰ γνωρίζει ἄριστα, ὅτι οἱ καθυστερήσεις στὴν ἀξιολόγηση καὶ στὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν πλήττουν τὴν ἀνάκαμψη∙ ἡ κυβέρνηση κωλυσιεργεῖ γιὰ μερικὲς ἑκατοντάδες εὐρὼ φορολογικὰ μέτρα, ἀγνοοῦσα ὅτι, ἡ ἐπιτάχυνση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως θὰ φέρει τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία καὶ τὴν ἀνάπτυξή της, μὲ ἁλματώδη αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων. Ἑπαναλαμβάνει τὴν τακτικὴ τοῦ ἑπταμήνου καὶ αὐτὸ ἔχει ἐξοργίσει ἀφάνταστα τοὺς Εὐρωπαίους∙ αὐτὰ γίνονται παραμονὲς τῶν ἑορτῶν, καθὼς οἱ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις βρίσκονται ἐνώπιον ἀδιεξόδου, διότι οἱ προοπτικὲς εἶναι νὰ ἔχουν πολὺ λιγώτερες συναλλαγὲς ἀπὸ πέρυσι, ὅταν εἶχαν ὑποστεῖ τὴν καθίζηση μὲ τὴν πρόκληση τῶν ἐκλογῶν ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Τὸ ἴδιο σχέδιο ἐπαναλαμβάνεται καὶ φέτος.