Ἀπροετοίμαστη ἡ κυβέρνηση

Ἡ κυβέρνηση βρέθηκε πάλι ἀπροετοίμαστη στὸ Γιούρογκρουπ καὶ ἔδωσε τὴν ὑπόσχεση, ὅτι θὰ ἐκπληρώσει τὶς ὑποχρεώσεις της σύντομα, ὥστε νὰ ἐκταμιευθεῖ ἡ δόση, ἀλλὰ οἱ πολιτικὲς δεσμεύσεις τὴν ἐμποδίζουν∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν τὴν ἐντύπωση ὅτι, ἐπαναλαμβάνεται ἡ τακτικὴ τοῦ ἑπταμήνου καὶ κανείς τους δὲν εἶναι διατεθειμένος νὰ ἐπιδείξει ἀνοχή, ὅταν εἴχαμε ἀναλάβει τὴν ὑποχρέωση νὰ τὶς ἐκπληρώσουμε τὸν προηγούμενο μῆνα, ὅπως τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Πρακτικὰ δὲν ἔχουν συστήσει τὰ ὄργανα γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της, ἐπειδὴ οἱ συντεχνιακοὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἀντιδροῦν, διότι χάνουν τὰ προνόμιά τους∙ ἄλλωστε καὶ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις τώρα στὴν πράξη ἀρχίζουν, καθὼς προωθεῖται καὶ τὸ Ἑλληνικό, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη τὶς ἀντιδράσεις τῶν κομματικῶν. Οἱ περισσότεροι συντεχνιακοὶ βουλευτὲς γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι, ἂν προχωρήσουν τὰ μέτρα αὐτά, δὲν ἐπανεκλέγονται μὲ τίποτε∙ μπορεῖ νὰ ἔρθει σὲ ρήξη μαζί τους ὁ πρωθυπουργός; Ἀναμένεται ἀπάντηση.