Πόντιοι, νέες ἀντιδράσεις

Στὴν κλιμάκωση τῶν ἀντιδράσεών τους, γιὰ τὴν κάλυψη ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας, προχωροῦν οἱ Ποντιακὲς ὀργανώσεις, ἐνῶ ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης τοῦ ζήτησε τὴν σαφῆ διατύπωση τῆς ἑλληνικῆς θέσεως πρὶν ἐπισκεφθεῖ τὴν Τουρκία∙ τὸ θέμα παραμένει καὶ δὲν εἶναι ἀντικείμενο ἱστορικῆς ἐρεύνης. Ἡ θέση τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας εἶναι σαφέστατα διατυπωμένη, ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων ἔχει γίνει, καὶ ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἀπὸ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς καὶ ξένα Κοινοβούλια∙ ἡ ἀποσιώπηση τοῦ γεγονότος, ἀπὸ ἱστορικοὺς τῆς κακιᾶς ὥρας, δὲν ἀφορᾶ τὴν πολιτεία, ἀλλὰ τὰ τρωκτικὰ τῶν τηλεπαραθύρων καὶ τῶν κρατικῶν κονδυλίων ἐπὶ σοσιαλισμοῦ. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ἀνέχεται ἄλλα παιχνίδια μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα∙ ὅποιος δὲν ξέρει τί λέει, σιωπᾶ.