Πρόσφυγες, συνοχὴ Εὐρωζώνης

Στὴν ἐπιτάχυνση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης ὁδηγεῖ τὸ προσφυγικὸ πρόβλημα, καθὼς συνεχίζεται ἡ εἰσροὴ προσφύγων στὴν Ἑλλάδα κυρίως, μὲ τὴν ἀνοχὴ ἢ τὴν συνδρομὴ τῆς Τουρκίας∙ ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε τὸ ἔθεσε σαφέστατα, «διασφαλίζει ἡ Εὐρωζώνη τὰ ἐξωτερικά της σύνορα ἢ διαλύεται». Ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀποκάλυψε τὴν ἀλήθεια, ὅτι ἡ διοχέτευση ἑκατομμυρίων προσφύγων ἀπ’ τὴν Συρία πρὸς τὴν Εὐρώπη γίνεται, μὲ σκοπὸ τὴν δοκιμασία τῆς ἀντοχῆς της στὸν σεβασμὸ τῶν δημοκρατικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν ἀρχῶν της∙ εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ χαλιφάτο ὀργανώνει καὶ ἐλέγχει τοὺς δουλεμπόρους, ἀποβλέποντας στὴν ἀποκόμιση ἑνὸς δις δολλαρίων κέρδη γιὰ τὸ 2015, μὲ τὴν συνεργασία τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ τῆς Ἄγκυρας, στὰ πλαίσια τοῦ πολέμου τους κατὰ τοῦ Σύρου προέδρου. Ὁ Ναπολεοντίσκος, ὑπακούων στὶς ἐντολὲς τῶν Ἀτλαντιστῶν, διευκόλυνε τὴν ροὴ ὅσο μποροῦσε∙ τώρα πνίγεται καὶ προσπαθεῖ νὰ διαφοροποιηθεῖ ὅσο γίνεται.