Κλίμα, ἐξάπλωση φτώχειας

Στὴν ραγδαία ἐξάπλωση τῆς φτώχειας στὸν πλανήτη ὁδηγεῖ ἡ ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος, σύμφωνα μὲ ἔκθεση τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης∙ οἱ φτωχοὶ αὐξάνονται κατὰ ἑκατὸ ἑκατομμύρια μέχρι τὸ 2030, ἐὰν δὲν ἐπέλθει συμφωνία στὴν διεθνῆ διάσκεψη τῶν Παρισίων μέχρι τὸν ἄλλο μῆνα. Ἡ ἐξαπλωση τῆς φτώχειας θὰ προέλθει κυρίως ἀπὸ φυσικὲς καταστροφές, πλημμύρες, παγετοί, πολικὲς καταιγίδες, ξηρασίες οἱ ὁποῖες ἔχουν αὐξηθεῖ κατακόρυφα τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀλλὰ οἱ μεγάλοι, κυρίως οἱ Ἀμερικανοί, δὲν συμφωνοῦν στὴν μείωση τῶν ἐκπομπῶν ρύπων∙ ἡ Κίνα, ἡ μεγαλύτερη ρυπογόνος χώρα σὲ πόσοτητα, ἀλλὰ δεύτερη μὲ διαφορὰ κατὰ κεφαλὴ ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἔχει συμφωνήσει μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς προτάσεις. Στὸ τέλος Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ διάσκεψη κορυφῆς στὸ Παρίσι, μὲ συμμετοχὴ τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν καὶ ἄλλων ἡγετῶν.