Ἀγωνιώδεις οἱ προσπάθειες συγκαλύψεως

Ὡς ἀγωνιώδεις προσπάθειες συγκαλύψεως τῶν παρακρατικῶν διασυνδέσεών της θεωροῦνται οἱ τελευταῖες κινήσεις τῆς κυβερνήσεως∙ ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως καθαίρεσε τὸν διοικητὴ τῆς Ὑπηρεσίας Ἐσωτερικῆς Ὑποθέσεων, τὴν στιγμὴ ποὺ διερευνᾶ καταγγελίες γιὰ συνεργασία ἀστυνομικῶν καὶ διακεκριμένων Συριζαίων μὲ διακινητὲς μεταναστῶν καὶ προστάτες τοῦ ὑποκόσμου, ἐνῶ ὁ Δικαιοσύνης ψεύδεται ἀσυστόλως γιὰ τὸν συμβούλο του καὶ παρακοιμώμενο τοῦ Ναπολεοντίσκου συνομιλητὴ μὲ τοὺς φυλακισμένους τρομοκράτες. Οἱ κινήσεις αὐτὲς δείχνουν τὸν πανικὸ τοῦ Μαξίμου γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις, διότι φοβοῦνται ὄχι μόνο τὴν ἐξέγερση τοῦ κόσμου, γιὰ ὅσα γίνονται στὰ σκοτεινὰ κυκλώματα, ὅταν μάλιστα ἔχει ἀρχίσει ἡ κοινωνικὴ ἔκρηξη, μὲ τὴν πανελλαδικὴ ἀπεργία αὔριο, καὶ ὅταν οἱ Εὐρωπαῖοι διερωτῶνται γιὰ τὸν σεβασμὸ τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν στὴν χώρα μας. Ὅλα μπορεῖ νὰ ἀνατραποῦν…