Ἀξιολόγηση μετ’ ἐμποδίων

Ἡ ἀξιολόγηση προχωράει μετ’ ἐμποδίων, καθὼς ἡ κυβέρνηση ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ προωθήσει τὰ ἐκκρεμῆ θέματα μέχρι τὴν Παρασκευή, ὁπότε θὰ συνέλθει τὸ Γιούρογκρουπ∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίσθηκε αἰσιόδοξος στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο καὶ ζήτησε τὴν ὁλοκλήρωση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἀλλὰ δὲν μίλησε γιὰ τὶς σχέσεις κυβερνήσεως καὶ παρακράτους. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίσθηκαν ἀνεκτικοί, μὲ τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, καθὼς δέχθηκαν τὴν ἀποδέσμευση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν ἀξιολόγηση, διότι τὴν θεωροῦν ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη∙ πάντως οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ καὶ ἀποφεύγουν τοποθετήσεις στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες, ὅπως φάνηκε μὲ τὴν ἀπότομη πτώση τῶν μετοχῶν τους στὸ Χρηματιστήριο. Οἱ ἐπιφυλάξεις ἐκκινοῦν καὶ ἀπ’ τὰ ὑπόλοιπα πολιτικὰ θέματα, διότι ὅλοι θεωροῦν ἄκρως προβληματικὴ τὴν ἐπιβίωση τῆς κυβερνήσεως στὸ ἄμεσο μέλλον, ὅταν γεννῶνται ἐρωτήματα λειτουργίας τῆς δημοκρατίας καὶ τὶς διασυνδέσεις τοῦ παρακράτους μὲ τὴν τρομοκρατία ἐμφανέστατες.