Καὶ πολυτελὴς θαλαμηγὸς

Μὲ πολυτελῆ θαλαμηγὸ μεταφέρθηκαν στὶς ἀκτὲς τῆς Λέσβου τριακόσιοι πρόσφυγες, μὲ τίμημα 3000 εὐρὼ ἕκαστος∙ θαυμάζει κανεὶς ὄχι μόνο τὴν τέλεια ὀργάνωση τῶν κυκλωμάτων τῶν λαθρεμπόρων καὶ τὴν ἀνοχὴ ἂν ὄχι τὴν συνενοχὴ τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἄνεση τῶν προσφύγων. Ἂν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ πληρώνουν τόσο χρήματα, γιὰ τὴν διάβασή τους στὴν Ἑλλάδα, πόσα ἄλλα ἔχουν καὶ μοιράζουν στὴν ὅλη διαρομή τους∙ ἀλλὰ καὶ μὲ πόσους ἄλλους συνδέονται γιὰ τὴν πορεία τους πρὸς τὶς χῶρες τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης. Ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι ἁπλὴ ὑπόθεση καὶ εἶναι γνωστὲς οἱ παρεμβάσεις τῶν Τζιχαντιστῶν οἱ ὁποῖοι κινοῦν τὰ νήματα καὶ ἀναμένουν νὰ κερδίσουν ἕνα δις δολλάρια φέτος.