Κλίμα, ἐφιαλτικὲς εἰκόνες

Οἱ εἰκόνες τῶν προβλέψεων γιὰ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος, ἂν δὲν ληφθοῦν ἀμέσως μέτρα περιορισμοῦ τῶν ρύπων, εἶναι ἐφιαλτικές∙ ἡ Μετεωρολογικὴ Ὑπηρεσία τοῦ ΟΗΕ ἔδωσε στὴν δημοσιότητα τὶς ἐκτιμήσεις της, ἂν συνεχισθοῦν οἱ σημερινὲς ἐκπομπές. Στὴν πρώτη περίπτωση, ἡ μέση θερμοκρασία ἀνεβαίνει δύο βαθμοὺς Κελσίου στὸ τέλος τοῦ αἰῶνος, ὁπότε ἡ στάθμη τῆς θαλάσσης αὐξάνεται κατὰ τέσσερα μὲ ἕξι μέτρα, λόγῳ τῆς τήξεως τῶν παγετώνων στοὺς πολικοὺς κύκλους καὶ Ἰμαλία∙ Νέα Ὑόρκη, Τόκυο, Σαγκάη, Λονδίνο, Βομβάη, Ἁγία Πετρούπολη κατακλύζονται ἀπ’ τὰ ὕδατα καὶ ἑκατὸ ἑκατομμύρια κάτοικοι μετακινοῦνται σὲ ὑψηλότερα μέρη∙ στὴν δεύτερη, ἡ θερμοκρασία ἀνεβαίνει τέσσερες βαθμοὺς καὶ ἡ θάλασσα αὐξάνεται δέκα μέτρα, ὁπότε τὰ φαινόμενα κατακλυσμοῦ θυμίζουν βιβλικὴ καταστροφὴ καὶ ὁλόκληρα νησιωτικὰ συμπλέγματα στὸν Νότιο Εἰρηνικὸ καὶ ἀλλοῦ γίνονται ὕφαλοι. Ὁ ΟΗΕ ἐλπίζει ὅτι ἡ ἔκθεση θὰ συγκινήσει τοὺς μεγάλους γιὰ συμφωνία στὴν διάσκεψη τῶν Παρισίων.