Σὰρλ Ντεγκώλ, Χέλμουτ Σμίτ

Τὸ περασμένο διήμερο τιμήθηκαν δύο μεγάλοι Εὐρωπαῖοι μὲ τὴν ἀποχώρησή τους ἀπ’ τὴν ζωή∙ ὁ Σὰρλ Ντεγκώλ, ὁ ἀνανεωτὴς τῆς σημερινῆς Γαλλίας καὶ ὁ πολιτικὸς ποὺ τὴν ἀπήλλαξε ἀπ’ τὴν αἰσχύνη τῆς ἧττας καὶ παραδόσεως στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, ἄφηνε τὴν τελευταία του πνοὴ στὶς 9 Νοεμβρίου 1970. Ὁ στρατηγὸς ἔδωσε πνοὴ στὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας του καὶ ἄρχισε τὸν γαλλογερμανικὸ διάλογο, μὲ τὸν Κόνραντ Ἀντενάουερ, ποὺ ἀποτέλεσε τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποιήσεως∙ πάνω στὸν διάλογο αὐτὸ κτίσθηκε σταδιακὰ ἡ Εὐρωζώνη. Ὁ Χέλμουτ Σμίτ, ποὺ ἀπεβίωσε χθές, διετέλεσε καγκελάριος τῆς Δυτικῆς Γερμανίας, 1974-1982, καὶ ἐπέτυχε τὴν ἀναγνώριση τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Γερμανίας ὡς μεγάλης δυνάμεως ἀλλὰ καὶ θεσμοθέτησε τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα, μὲ τὸν Ζισκὰρ Ντ’ Ἐσταίν.