Κυβέρνηση, πλήρης ἀταξία

Σὲ πλήρη ἀταξία βρίσκεται ἡ κυβέρνηση, μὲ κύριο μέλημά της τὴν συγκάλυψη τῶν σχέσεων στελεχῶν της μὲ τὴν τρομοκρατία καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐπικυριάρχων της ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ συνεχῶς πέφτει ἀπὸ λάθος σὲ λάθος καὶ νομικὲς ὑπερβασίες, ὅπως μὲ τὴν κατάθεση μηνυτήριας ἀναφορᾶς καὶ ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Δημοσίας Τάξεως στὴν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, κάτι ποὺ ἐπιτρέπεται μόνο στὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης. Οἱ πιέσεις πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο δὲν ἀσκοῦνται μόνο ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, διότι διαπιστώνουν ὠμὴ παραβίαση τῶν κανόνων τοῦ κράτους δικαίου∙ ἡ κυβέρνηση ἀγωνίζεται ἀπεγνωσμένα νὰ καλύψει τὸν συνομιλητὴ τῶν τρομοκρατῶν καὶ τὰ κυκλώματα διασυνδέσεως μὲ τὴν διακίνηση τῶν μεταναστῶν. Δείχνει ὅτι φοβᾶται ὅτι οἱ διασυνδέσεις αὐτὲς φθάνουν πολὺ ψηλά, διαφορετικὰ δὲν θὰ κατέφευγε σὲ τόσο χονδροειδεῖς ἐνέργειες∙ γνωρίζει ὅτι τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα εἶναι πολὺ χειρότερα ἀπὸ ὅσα ἀποκαλύφθηκαν.