Ἀπομόνωση Ναπολεοντίσκου

Στὴν ἀπομόνωσή του ὁδηγήθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ τὴν κάλυψη τῶν διασυνδέσεων συνεργατῶν του μὲ τὴν τρομοκρατία, ἀκόμη καὶ ἀπ’ τοὺς ὑπουργούς του∙ στὶς καταγγελίες τοῦ Γιάννη Πανούση ἀπάντησαν δυὸ τρεῖς μὲ γραφικὸ τρόπο, ἐνῶ οἱ περισσότεροι ἀποστασιοποιήθηκαν ἐμφανέστατα. Ἔδειξαν, ὅτι δὲν ἀποδέχονται τὴν τακτικὴ αὐτή, ἔστω κι ἂν προέρχεται ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, ὅπως φάνηκε μὲ τὸ ὅτι τὸν συνόδευσε τὸ συγκεκριμένο στέλεχος στὴν ἐπίσκεψή του στὰ Διαβατά∙ μεταξὺ τῶν βουλευτῶν ἡ διαφοροποίηση εἶναι σαφέστερη, καθὼς μερικοὶ κατήγγειλαν καὶ δημοσίᾳ τὶς διασυνδέσεις καὶ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ τὶς ἀνεχθοῦν, ἐνῶ δύο ἄλλοι καταγγέλλονται ὡς εὐθέως ἀναμεμιγμένοι στὶς διασυνδέσεις. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει χάσει πλέον τὴν δεδηλωμένη.