Εὐρώπη, ἔξοδος Βρεταννίας

Στὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ὁδηγοῦν οἱ ὅροι τοῦ πρωθυπουργοῦ της γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῆς Συνθήκης ἐντάξεώς της∙ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον μᾶλλον συνειδητὰ ἔκανε τὴν ἐπιλογὴ ὅρων τοὺς ὁποίους γνωρίζει ὅτι κανεὶς Εὐρωπαῖος δὲν πρόκειται νὰ ἀποδεχθεῖ, ὅπως τὴν ἐνίσχυση τῶν ἐθνικῶν κυβερνήσεων, τὴν ἄρνηση ἀποδοχῆς μεταναστῶν ἀπ’ τοὺς ἑταίρους καὶ τῆς ἐντάξεως στὴν Εὐρωζώνη. Ἤδη οἱ Βρυξέλλες προετοιμάζονται γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο αὐτὸ καὶ ἐνισχύουν τὸ Χρηματιστήριο τῆς Φραγκφούρτης τὸ ὁποῖο ἤδη θεωρεῖται ἰσότιμο σχεδὸν μὲ τὸ Σίτυ τοῦ Λονδίνου ἀπ’ τοὺς κεφαλαιούχους∙ ἄλλωστε τὸ Σίτυ ἀποτελοῦσε τὸ σοβαρὸ ἐπιχείρημα τῶν Ἄγγλων στὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Εὐρώπη. Τὴν ἀλλαγὴ τὴν ὑπογράμμισαν οἱ Κινέζοι, οἱ ὁποῖοι ἐξέδωσαν ὁμόλογα σὲ ρεμίνμπι πρῶτα στὸ Σίτυ, σὲ πρώτη δυτικὴ κεφαλαιαγορά, καὶ λίγες μέρες μετὰ στὴν Φραγκφούρτη καὶ ἀργότερα στὴν Ζυρίχη∙ χάνει τὴν πρωτοκαθεδρία του πλέον τὸ Σίτυ.