Συρία, Σαουδάραβες, Ρωσία

Τὴν προσέγγισή της μὲ τὴν Μόσχα προωθεῖ ἐσπευσμένα ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, μετὰ τὴν δεδομένη προέλαση τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων στὴν Συρία καὶ τὴν ἀνακατάληψη τῶν ἰσλαμικῶν ὀχυρῶν γύρω ἀπ’ τὸ Ἀλέπι∙ τὸ θρησκευτικὸ βασίλειο μάλιστα ζήτησε καὶ τὴν ἀγορὰ στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ ἀπ’ τὴν Ρωσία, διότι διαπιστώνει ὅτι εἶναι πιὸ ἀποτελεσματικὰ ἀπ’ τὰ ἀμερικανικά. Ἤδη ἔχουν ζητήσει ρωσικὸ ὁπλισμὸ τὸ Ἰρὰκ καὶ τὰ Ἐμιράτα, γεγονὸς μὲ σοβαρὲς πολιτικὲς προεκτάσεις∙ οἱ χῶρες αὐτὲς ἀγόραζαν ὅπλα μόνο ἀπ’ τὴν Ἀμερική, ἐνῶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία εἶναι ὁ μεγαλύτερος πελάτης της, μὲ ὕψος δεκαπέντε περίπου δις δολλαρίων ἐτησίως∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει ἐνοχληθεῖ πολὺ ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις αὐτὲς καὶ ἤδη ἔχει προτάσεις γιὰ κλείσιμο τοῦ προβλήματος τῆς Συρίας, διότι διαφορετικὰ ἀπειλεῖται ἡ ἀμερικανικὴ ἐπιρροὴ στὴν περιοχή. Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ ἡ ἄμβλυνση τῆς ὑποστηρίξεως στὴν Οὐκρανία, ἐνῶ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες αἴρουν τὶς κυρώσεις.