Μάλτα, ἐλάχιστη πρόοδος στὸ προσφυγικὸ

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς Εὐρώπης καὶ Ἀφρικῆς γιὰ τὸ προσφυγικὸ στὴν Μάλτα προσέφερε ἐλάχιστη ἱκανοποίηση στοὺς Ἀφρικανούς, ἐνῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν σημείωσαν οὐσιαστικὴ πρόοδο στὸ θέμα∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ὑποσχέθηκε τὴν ἵδρυση Ταμείου γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἀφρικανικῶν χωρῶν, ὕψους 1,9 δις εὐρώ, ἀλλὰ οἱ Ἀφρικανοὶ θεώρησαν τὸ ποσὸ ἀνεπαρκές, ὅταν ἔχουν διατεθεῖ τρία δις γιὰ τὴν Τουρκία, ἂν καὶ οἱ ἑταῖροι δυσκολεύονται πολὺ στὴν καταβολὴ τῶν συνεισφορῶν τους. Τὸ προσφυγικὸ ἐπιδεινώνεται καὶ ἐμεῖς ὑφιστάμεθα τὴν χειρότερη πίεση, καθὼς ἡ Ἄγκυρα διοχετεύει κανονικὰ τοὺς μετανάστες στὰ ἑλληνικὰ νησιά∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς ἐμφανίζεται ὡς φτωχὸς συγγενὴς ζητώντας παραχωρήσεις γιὰ τὴν ἀξιολόγηση, ἐνῶ τὸν ἀντιμετωπίζουν μὲ ἄκρα δυσπιστία, μὲ ὅσα ἀποκαλύπτονται γιὰ διασυνδέσεις τρομοκρατίας.