Λιποψυχῶν καὶ ἀποκλίνων

Στὴν δραματικὴ περιγραφὴ τῆς μάχης τῆς Σφακτηρίας ἀναφέρεται ὁ Πλούταρχος στὸν Θουκυδίδη, ὅταν οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν συλλάβει 292 αἰχμαλώτους Λακεδαιμονίους∙ γιὰ πρώτη φορὰ παραδίδονταν Σπαρτιάτες. «Καὶ χωρῶν ἐπὶ τὴν ἀποβάθραν καὶ τραυματιζόμενος καὶ λιποψυχῶν καὶ ἀποκλίνων εἰς τὴν παρεξειρεσίαν»∙ καὶ προχωρῶντας τραυματιζόμενος πρὸς τὴν ἀποβάθρα ὁ Βρασίδας καὶ λιποψυχῶν καὶ ἀποκλίνων πρὸς τὶς ἄκρες τοῦ πλοίου. «Καὶ οἱ πεζομαχοῦντες μὲν ἐκ θαλάττης Λακεδαιμόνιοι ναυμαχοῦντες δ’ ἀπὸ γῆς Ἀθηναῖοι»∙ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι μὲν πεζομαχοῦσαν ἀπ’ τὴν θάλασσα καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ναυμαχοῦσαν ἀπ’ τὴν ξηρά. «Καὶ πάλιν ὁ ἐν τοῖς Σικελικοῖς ἐκ τῆς γῆς πεζὸς ἀμφοτέρων, ἰσορρόπου τῆς ναυμαχίας καθεστηκυίας»∙ καὶ πάλι ὁ Θουκυδίδης στὰ Σικελικὰ περιγράφει τὴν ἀπὸ ξηρᾶς ναυμαχία ἀμφοτέρων, μὲ ἰσόρροπο τὸ ἀποτέλεσμα. «Ἄλαστον ἀγῶνα καὶ ξύντασιν τῆς γνώμης ἔχων διὰ τὰς συντάξεις»∙ περιγράφων τὸν ἀλήστου μνήμης ἀγῶνα καὶ ἔνταση τῶν ἀπόψεων γιὰ τὴν διεξαγωγή του.