Σίτυ ἔντονες ἀντιδράσεις

Τὸ Σίτυ ἀντέδρασε ἔντονα στὶς πρωθυπουργικὲς προτάσεις, γιὰ ἀναθεώρηση τῆς Συνθήκης Ἐντάξεως στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καθὼς ὅλοι οἱ σχολιαστές του τὶς χαρακτηρίζουν ὡς προετοιμασία γιὰ ἔξοδο∙ ἡ κεφαλαιαγορὰ βλέπει ὅτι ἀποδυναμώνεται ἡ θέση της στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν ταχύτατη ἄνοδο τῆς Φραγκφούρτης, ἐνῶ μειώνονται καὶ οἱ ἐπενδύσεις ἀπ’ τὶς Ἰνδίες, τὸ διαμάντι ἄλλοτε τοῦ βρεταννικοῦ στέμματος. Ὁ Ἰνδὸς πρωθυπουργὸς πραγματοποιεῖ ἤδη τριήμερη ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὸ Λονδίνο καὶ προβλέπεται ὅτι θὰ ὑπογράψει σειρὰ ἐμπορικῶν καὶ οἰκονομικῶν συμφωνιῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἀμυντικῶν ἐλπίζει ἡ ἀγγλικὴ κυβέρνηση∙ ἀλλὰ οἱ στατιστικὲς δείχνουν ὅτι οἱ ἐμπορικὲς σχέσεις μὲ τὶς Ἰνδίες εἶναι λιγώτερες καὶ ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ Βελγίου καὶ τῆς Ἑλβετίας. Οἱ βιομηχανικοὶ κύκλοι τῆς Βρεταννίας φοβοῦνται ὅτι, ἐὰν ἀποχωρήσει ἡ χώρα ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, θὰ ἐκπέσει σὲ κατωτέρας κατηγορίας οἰκονομικὴ δύναμη, ὅπως ἤδη εἶναι πολιτικά∙ περιθωριοποιεῖται μὲ γρήγορο ρυθμό.