Καταλωνία, κατὰ ἀποσχίσεως

Τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς Ἱσπανίας χαρακτήρισε παράνομη τὴν ἀνακήρυξη τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Καταλωνίας καὶ ζήτησε ἀπ’ τὴν κεντρικὴ κυβέρνηση νὰ προστατεύσει τὴν ἑνότητα τῆς χώρας∙ ἡ Βαρκελώνη ἔχει ὡς νόμιμη διέξοδό της τὴν προκήρυξη δημοψηφίσματος, ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἀβέβαιο, διότι τὰ κόμματα τῆς ἀνεξαρτησίας πῆραν μόνο 48% στὶς πρόσφατες βουλευτικὲς ἐκλογές, ἐνῶ συμμετέχει καὶ τὸ ἀκροαριστερὸ τὸ ὁποῖο εἶναι ὑπὲρ τῆς ἀποχωρήσεως ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Οἱ Καταλανοὶ ὅμως ἔχουν τὸ ὑψηλότερο εἰσόδημα στὴν Ἱσπανία καὶ δὲν θὰ ἤθελαν νὰ χάσουν τὰ πλεονεκτήματα ἀπ’ τὴν ἔνταξή τους στὴν ἑνιαία ἀγορά∙ ἄλλωστε οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν προειδοποιήσει ὅτι ἡ ἀνεξαρτησία σημαίνει αὐτομάτως ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ κύριο ἐπιχείρημα τῆς Μαδρίτης. Μᾶλλον μὲ ἀμοιβαῖες ὑποχωρήσεις ἐκτονώνονται.