Ἀντανάκλαση τῆς ἑκατόμβης στὰ πολιτικά μας

Ἡ ἀντανάκλαση τῆς σφαγῆς στὸ Παρίσι στὰ πολιτικά μας προσλαμβάνει εὐρεῖες διαστάσεις, πέραν τῶν προσωρινῶν ἐπιπτώσεων∙ ἡ Εὐρώπη εἶναι ἄλλη πλέον καὶ οἱ κυβερνήσεις θέτουν ὡς κατεπείγουσα προτεραιότητα τὴν ἑνοποίηση τῆς πολιτικῆς ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας, στὰ πλαίσια τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου κατὰ τοῦ χαλιφάτου. Ὁ ἔλεγχος τῆς κινήσεως καὶ τῆς δράσεως τῶν ὑπόπτων περνάει κάτω ἀπ’ τὸ μικροσκόπιο τῶν εὐρωπαϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι∙ τὰ δικαιώματα τῶν κρατουμένων, ὅπως τὰ προβάλλουν στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοὺς ὁποίους καλύπτει ἡ κυβέρνηση, γίνονται σεβαστά, ἐφ’ ὅσον δὲν ἀπειλοῦν τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν καὶ μόνο. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ καλεῖται νὰ ἐπιλέξει τὴν ταυτότητά του, καὶ μάλιστα λίαν συντόμως. Οὐδεὶς ἀνέχεται τὶς ἀκρότητές του…