Συρία, προσέγγιση ἀπόψεων

Στὴν διάσκεψη τῆς Βιέννης σημειώθηκε ἱκανοποιητικὴ πρόοδος, γιὰ την εἰρήνευση, παρουσία εἴκοσι περίπου χωρῶν∙ οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν συμφώνησαν στὴν διεξαγωγὴ ἐκλογῶν σὲ δεκαοκτὼ μῆνες καὶ στὴν κατάπαυση τοῦ πυρός, σὲ σύντομο χρόνο, μὲ τὴν ἐλπίδα τους ὅτι θὰ ἔχει ἀποχωρήσει τὸ χαλιφάτο. Ἄλλωστε, ἡ κατάληψη τῆς Σιντζὰρ στὸ Ἰράκ, ἀπ’ τοὺς Κούρδους, τοῦ ἀποστερεῖ τὴν εὔκολη ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Τζιχαντιστὲς τῆς Μοσούλης. Ἡ συμφωνία Ἀμερικανῶν καὶ Ρώσων συνέβαλε τὰ μέγιστα, ἀλλὰ περισσότερο οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Παρίσι∙ οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι, μέχρι τὸν ἄλλο μῆνα θὰ ἔχει ἀλλάξει ἡ κατάσταση στὴν χώρα καὶ θὰ ἀρχίσει ἡ διαδικασία ὁμαλοποιήσεως, μὲ τὴν παροχὴ σημαντικῆς βοηθείας γιὰ τὴν ἀνοικοδόμησή της. Ἡ ροὴ τῶν προσφύγων θεωρεῖται βέβαιο ὅτι θὰ ἀνακοπεῖ καὶ σύντομα θὰ σταματήσει ἐντελῶς, ἐὰν σταματήσουν οἱ βομβαρδισμοὶ καὶ ὁ πόλεμος∙ μᾶλλον στὴν συνέχεια θὰ ἀρχίσει καὶ ἡ ἐπιστροφή τους.