Ἀττάλεια, Εἴκοσι μεγάλοι

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὴν Ἀττάλεια τῆς Τουρκίας γίνεται ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς σφαγῆς στὸ Παρίσι καὶ μὲ κυρίαρχο θέμα τὸν τερματισμὸ τοῦ πολέμου στὴν Συρία∙ ἀπὸ χθὲς ἔφθασαν ὅλοι οἱ ἡγέτες καὶ ἄρχισαν τὶς προκαταρκτικὲς συνομιλίες μεταξύ τους, μὲ κύρια τὴν συνάντηση τῶν ΒΡΙΚΣ, Βραζιλιας, Ρωσίας, Ἰνδιῶν, Κίνας, Νοτίου Ἀφρικῆς, οἱ ὁποῖοι συμφώνησαν στὴν διατήρηση τοῦ διαλόγου στὰ ἐκκρεμῆ θέματα, Συρίας, Λιβύης, Ἰράκ, ἐνῶ εἶχαν σύντομο διάλογο Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ Βλαδίμηρος Ποῦτιν. Τὸ κλίμα εἶναι εὐνοϊκό, καθὼς ὅλοι χαμηλώνουν τοὺς τόνους, μὲ πρώτους τοὺς Ἀμερικανοὺς οἱ ὁποῖοι δὲν θέτουν πλέον ὡς προϋπόθεση τὴν ἀποχώρηση τοῦ Μπασὲρ Ἀσσὰντ γιὰ τὴν εἰρήνευση στὴν Συρία∙ στὰ οἰκονομικά, ἐπίσης διαπιστώνεται προσέγγιση ἀπόψεων, ὅπως καὶ στὸ Οὐκρανικό, μὲ τὴν κοινὴ διάθεση γιὰ ἐξομάλυνση τῆς καταστάσεως. Ἑπόμενο βῆμα θεωρεῖται ἡ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, ἂν καὶ ἐκφυλίζονται σταδιακά.