Ἄκαιρη ἐπίσκεψη πρωθυπουργοῦ στὴν Τουρκία

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Τουρκία γίνεται μᾶλλον σὲ πολὺ ἄσχημη περίοδο, ὅταν ἡ προσφυγικὴ ροὴ συνεχίζεται ἀμείωτη καὶ ἡ σφαγὴ στὸ Παρίσι ἔχει ἀλλάξει ἄρδην τὴν διεθνῆ πολιτικὴ δυναμική∙ ἡ Ἄγκυρα ἔχει δείξει ὅτι δὲν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν της τὶς εὐρωπαϊκὲς πιέσεις, ὅταν φέρθηκε ἀδιάφορα τουλάχιστον ἀπέναντι καὶ στὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ἀλλὰ καὶ σήμερα αἰσθάνεται ὅτι τὴν ἔχουν ἀνάγκη οἱ μεγάλοι στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ χαλιφάτου. Στὸ Αἰγαῖο συνεχίζει τὶς προκλήσεις της καὶ στὸ Κυπριακὸ παραμένει ἀμετακίνητη, ὅπως καὶ ἀπέναντι στὴν Εὐρώπη∙ θεωρεῖται δύσκολο νὰ φερθεῖ ἀνεκτικὰ ἔστω ἀπέναντί μας∙ ἐλπίζουμε ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει μελετήσει προσεκτικὰ ὅλα τὰ θέματα καὶ τὶς παραμέτρους, διότι δὲν χρειάζεται ἡ χώρα καὶ ἐθνικὰ προβλήματα αὐτὴν τὴν ὥρα.