Νομοθέτηση καὶ ἀξιολόγηση

Τὴν ψήφιση ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῶν προαπαιτουμένων τὴν Πέμπτη, γιὰ ἔγκριση τῆς δόσεως τὴν Παρασκευή, ἀποδέχθηκε ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως∙ τὰ κόκκινα δάνεια καὶ οἱ πλειστηριασμοὶ ἦταν τὸ δυσκολώτερο θέμα, ἀλλὰ στὰ προαπαιτούμενα περιλαμβάνονται τὰ φορολογικὰ καὶ τὰ ἀσφαλιστικά, στὰ ὁποῖα πολλοὶ βουλευτὲς ἔχουν δηλώσει ἀντίθετοι. Ἡ κυβέρνηση βαδίζει στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ∙ ἤδη ἔχουν ἐκφράσει ἔντονες ἀνησυχίες Ἀμερικανοὶ καὶ Εὐρωπαῖοι γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις τῶν διασυνδέσεων κυβερνητικῶν στελεχῶν μὲ τρομοκράτες, ἡ κοινωνικὴ ἀναταραχὴ κλιμακώνεται καὶ στὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πολυτεχνείου νεολαῖοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀποδοκιμάζουν καὶ βιοπραγοῦν κατὰ βουλευτῶν καὶ στελεχῶν του ποὺ πᾶνε γιὰ κατάθεση στεφάνου. Ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι δὲν ἐλέγχει τὴν κατάσταση, ἐνῶ πληθαίνουν οἱ πληροφορίες ὅτι κορυφαῖοι ὑπουργοὶ ἐπιδίδονται στὴν τακτοποίηση ἡμετέρων, μὲ τὸ ἀζημίωτο φυσικά∙ ἡ κυβέρνηση, ὄχι μόνο ἔχασε τὴν ἠθικὴ ὑπεροχή, ἀλλὰ πορεύεται πρὸς τὸν πλήρη κοινωνικὸ ἐξευτελισμό της.