Γαλλικὴ πρεσβεία, προσευχὴ

Ἡ προσέλευση στὴν γαλλικὴ πρεσβεία συνεχίζεται καθημερινά ἀπ’ τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους∙ προσέρχονται σιωπηλοί, ἀφήνουν λίγα λουλούδια, κάνουν τὴν προσευχή τους γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τῶν θυμάτων καὶ μένουν μερικὰ λεπτὰ προσοχή. Εἶναι ἡ καλύτερη ἐκδήλωση τῆς ἀλληλεγγύης τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὸν γαλλικὸ λαὸ στὴν σκληρὴ δοκιμασία του, ἀλλὰ καὶ ἐπιβεβαίωση τῆς συνοχῆς στὰ πλαίσια τῆς Εὐρώπης∙ σὲ ὅλες τὶς πρωτεύουσες συμβαίνει αὐτό, ἀλλὰ ἐμεῖς ὑπογραμμίζουμε τὰ δικά μας, τὸ πόσο βαθειὰ ἐπηρέασε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἡ σφαγὴ στὸ Παρίσι. Ἀποτελεῖ ἡ κίνηση αὐτὴ σαφέστατη ἐπιβεβαίωση τοῦ γεγονότος, ὅλοι αἰσθανόμαστε, ὅτι οἱ βάρβαροι εἰσβολεῖς ἀπειλοῦν ὁλόκληρο τὸν πολιτισμένο κόσμο καὶ τὴν Εὐρώπη καὶ ὄχι μόνο τὴν Γαλλία.