ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, πρῶτο βῆμα

Οἱ γενικὲς συνελεύσεις τῶν μετόχων τῶν δύο τραπεζῶν, Ἄλφα καὶ Πειραιῶς, ἐνέκριναν, καὶ μάλιστα στὴν πρώτη συνεδρίασή τους καὶ χωρὶς νὰ χρειασθεῖ ἐπανάληψή της, διότι ἐξασφαλίσθηκε ἀπαρτία, τὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου καὶ τὶς ἄλλες ἐνέργειες∙ ἡ ἐπιτυχία τους θεωρεῖται σαφέστατη ἀπόδειξη γιὰ ἐπαρκῆ προσφορὰ ξένων κεφαλαίων γιὰ ἐπενδύσεις στὸ τραπεζικό μας σύστημα, ἀρκεῖ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀξιολόγηση. Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἔχει πολλοὺς δυναμικοὺς κλάδους, ἴσως μάλιστα πάρα πολλοὺς γιὰ τὸ μέγεθός της, μὲ τοὺς περισσότερους νὰ ἀποδίδουν ἤδη, τουρισμός, ναυτιλία, ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀγροτικὰ προϊόντα ποιότητος, καὶ ἄλλους νὰ ἐπιβιώνουν καὶ νὰ ἀγωνίζονται μέσα στὶς δυσμενεῖς συνθῆκες∙ ἡ εὐθύνη γιὰ ἀνάκαμψη βαρύνει τὴν κυβέρνση καὶ μόνο.