Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἂν καὶ ἀναμενόταν πτωτικὴ πορεία, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Παρίσι∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,0727 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 132,0350 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1084,50, ἐνῶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 43,30. Οἱ ἐπενδυτὲς διατήρησαν τὴν ἠρεμία τους, ἂν καὶ μερικοὶ κερδοσκόποι προχώρησαν σὲ πωλήσεις ἀξιῶν τὸ πρωί, ἀλλὰ οἱ κινήσεις τους ἀντισταθμίσθηκαν ἀπ’ τὴν ζήτηση ἄλλων κεφαλαίων∙ ἡ ἄποψη ποὺ ἐπικρατεῖ εἶναι ὅτι, οἱ δυτικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες ἔκαναν ἕνα θανατηφόρο λάθος καὶ ὑποτίμησαν τὶς δυνατότητες ἀντιδράσεως τοῦ χαλιφάτου, παρὰ τὶς προειδοποιήσεις πολλῶν μεσανατολικῶν χωρῶν. Πίστευαν ὅτι δὲν ἔχει δυνατότητες μεγάλων ἐπιθέσεων, ὅπως εἶχαν πιστέψει καὶ οἱ ἀμερικανικὲς τὸ 2011∙ ἤδη ἄρχισαν τὸν συνεχῆ συντονισμὸ μεταξύ τους καὶ σχεδὸν τὴν ἑνιαία λειτουργία τους οἱ εὐρωπαϊκές, ἀλλὰ ἡ ζημία ἔγινε. Ἐπίσης ἄρχισαν τὴν στενὴ συνεργασία καὶ μὲ τοὺς Ρώσους σὲ πολλαπλὸ ἐπίπεδο.