Προσέγγιση, ΗΠΑ, Ρωσίας

Ἡ προσέγγιση Ἀμερικῆς, Ρωσίας, μετὰ τὴν σύντομη διμερῆ συνομιλία Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ Βλαδίμηρου Ποῦτιν στὴν Ἀττάλεια, καλύπτει ὅλα σχεδὸν τὰ διεθνῆ προβλήματα, μὲ πρῶτο τὴν τρομοκρατία καὶ τὴν Συρία∙ οἱ δύο μεγάλοι συμφώνησαν γιὰ πολιτικὴ λύση στὴν Συρία, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ, μὲ μεταβατικὴ κυβέρνηση καὶ ἐκλογὲς σὲ δεκαοκτὼ μῆνες, διότι θεωροῦν δεδομένη τὴν ἧττα τοῦ χαλιφάτου. Γιὰ τὴν τρομοκρατία σύμφωνήθηκε ἡ στενὴ συνεργασία τῶν μυστικῶν τους ὑπηρεσιῶν μεταξύ τους καὶ μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της, ἐνῶ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ὁμαλοποίηση στὴν Οὐκρανία, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας τοῦ Μίνσκ∙ φαίνεται ὅτι ἡ περίοδος τῆς ὀξείας ἀντιπαραθέσεως Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχας τελειώνει καὶ ἀναζητοῦνται τρόποι συνεργασίας. Τὸ Μεσανατολικὸ εἶναι λίαν δυσχερὲς γιὰ μονομερῆ παιχνίδια οἱουδήποτε.