Χαλιφάτο καὶ διασυνδέσεις τρομοκρατίας

Οἱ βάρβαρες ἐπιθέσεις τοῦ χαλιφάτου καὶ οἱ διασυνδέσεις τῆς τρομοκρατίας, παλαιότερης καὶ τωρινῆς, ἐξετάζονται ἐξονυχιστικὰ ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους∙ ὁ συντονισμὸς τῶν μυστικῶν τους ὑπηρεσιῶν εἶναι ὄχι μόνο ἄμεσος καὶ λεπτομερής, ἀλλὰ καὶ ἀναδρομικός, διότι μόνο ἔτσι εἶναι δυνατὸς ὁ ἐντοπισμὸς τῶν τρομοκρατῶν, ὅταν μάλιστα οἱ περισσότεροι θυσιάζονται. Ἡ χώρα μας παραμένει ἐκτεθειμένη στὴν τρομοκρατία καὶ γιατὶ δὲν ἔχει ἐξολοθρεύσει τοὺς πυρῆνες της σαράντα χρόνια τώρα καὶ γιατὶ πολλὰ κυβερνητικὰ στελέχη ἔχουν στενὲς σχέσεις μὲ φυλακισμένους δολοφόνους∙ οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ Γιάννη Πανούση ἐξετάζονται αὐστηρότερα στὴν Εὐρώπη καὶ ὄχι μὲ ὑπερβολικὴ ἐλαφρότητα τουλάχιστον, ὅπως ἐδῶ. Ἄλλωστε οἱ ἀπειλὲς κατὰ τῆς ζωῆς του ἐπαναλαμβάνονται
ἀπὸ φυλακισμένους∙ οἱ Εὐρωπαῖοι τὰ θεωροῦν σημαντικὰ στοιχεῖα, μὲ ἀποτέλεσμα ὑποψίες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση.