Πολυτεχνεῖο ἀποδοκιμασία

Τὴν ἔντονη ἀποδοκιμασία πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς κυβερνητικοὺς ἐπιφύλαξαν οἱ φοιτητὲς στὸ Πολυτεχνεῖο καὶ σὲ ἄλλα Πανεπιστήμια, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος κυριολεκτικὰ φυγαδεύθηκε ἀπ’ τοὺς ἄνδρες τῆς ἀσφαλείας του∙ ἡ κοινωνικὴ κατακραυγὴ κλιμακώνεται καὶ τὰ ἐπεισόδια στὰ Ἐξάρχεια τὴν συμπληρώνουν. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι τὰ ἔχει χαμένα, ἐνῶ πληθαίνουν οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ κυκλώματα διαφθορᾶς καὶ ἐξυπηρετήσεως τῶν ἡμετέρων∙ δεκαπέντε βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν σχετικὴ ἐρώτηση, ἀλλὰ δὲν ἀπάντησαν οἱ ὑπουργοί, καθὼς οἱ καταγγελόμενοι στεγάνονται στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Ἡ αἴσθηση διαλύσεως ἐπιτείνεται καὶ ἀπ’ τὴν ἀμφιβόλου ἀποτελέσματος ἐπίσκεψη στὴν Τουρκία, μὲ τὴν Ἄγκυρα μᾶλλον νὰ ἐπιδιώκει τὸν ἐγκλωβισμό του, ὅταν εἶναι γνωστὴ ἡ ἀσχετοσύνη του στὰ διπλωματικά καὶ ἡ ἐλλιπὴς ἐνημέρωση στὰ ἐθνικὰ θέματα∙ οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς φοβοῦνται τὰ χειρότερα, ἐνῶ ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης τὸν προειδοποίησε σὲ ἄκρως αὔστηρὸ τόνο. Σήμερα θὰ μάθουμε γιὰ τὰ θέματα ποὺ διαπραγματεύθηκε.