Ἑνιαῖο ἀντιισλαμικὸ μέτωπο

Ἡ δημιουργία ἑνιαίου ἀντιισλαμικοῦ μετώπου εἶναι τὸ πρῶτο ἀποτέλεσμα τῆς σφαγῆς στὸ Παρίσι καὶ ὄχι ὁ ἀναμενόμενος ἐκφοβισμὸς τῆς κοινῆς γνώμης∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ συναντᾶται τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα μὲ τοὺς Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ Βλαδίμηρο Ποῦτιν, γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ μετώπου, τόσο στὶς ἀεροπορικὲς ἐπιδρομές, ὅσο καὶ στὸν συντονισμὸ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ στὴν δρομολόγηση τῆς εἰρηνεύσεως στὴν Συρία, μὲ τὴν ἀνάδειξη μεταβατικῆς κυβερνήσεως ἐντὸς εὐλόγου χρόνου. Ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἐπέβαλε τὴν πολιτική του καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ἐξομάλυνση τῆς καταστάσεως στὴν Οὐκρανία∙ ἡ Οὐάσιγκτον ὑποχωρεῖ σὲ ὅλα, καθὼς βλέπει τὴν ἀπομόνωσή της στὴν διεθνῆ σκηνή, διότι εἶχε προβάλλει τὴν ἀντιρωσικὴ ἐκστρατεία τὰ τελευταῖα χρόνια. Ὁ Γάλλος πρόεδρος ἐκπροσωπεῖ στοὺς μεγάλους ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, ἐπειδὴ ἔχει ἐξασφαλίσει τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν της ὑπηρεσιῶν∙ ἡ ὁμιλία του στὸ Γαλλικὸ Κογκρέσσσο θεωρήθηκε καλή, ἀλλὰ δὲν ἐνίσχυσε τὴν ἀνάταση τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ.