Ἄρνηση ὑποδοχῆς προσφύγων

Πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, κυρίως πρώην σοβιετικές, δηλώνουν ὅτι δὲν πρόκειται νὰ δεχθοῦν πρόσφυγες διὰ λόγους ἀσφαλείας, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Παρίσι, ἐνῶ πολλὲς ἀμερικανικὲς πολιτεῖες ψήφισαν τὸ ἴδιο∙ τὸ πρόβλημα τῆς μεταφορᾶς προσφύγων ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα γίνεται δυσκολώτερο γιὰ τὴν κυβέρνηση, διότι, ἐὰν δὲν ὑποχωρήσουν οἱ μικρὲς χῶρες στὶς πιέσεις τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Γάλλων, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ παραμείνουν ἐδῶ ἑκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες. Ἄλλωστε καὶ τὰ Σκόπια ἀπειλοῦν μὲ τὴν ἀνέγερση φράχτη στὰ σύνορά τους μὲ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες εὐρωπαϊκές∙ τὰ ψηφίσματα ἀμερικανικῶν πολιτειῶν ἐπηρεάζουν ἀρκετὰ τοὺς Εὐρωπαίους, διότι τὰ προβάλλουν ὡς πρόσχημα ἀπέναντι στὶς πιέσεις τῶν Βρυξελλῶν. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει σαφῆ πολιτικὴ καὶ ἐμφανίζεται ἀδύναμη στοὺς τρίτους.