Παραμάγαζο τῶν ἡμετέρων

Τὸ παραμάγαζο τῶν ἡμετέρων δουλεύει μὲ ὑπερωρίες στὴν ἀρχὴ τῆς Συγγροῦ καὶ κλείνει πολλὲς ὑποθέσεις, μὲ τὴν διαμεσολάβηση ὑπουργῶν τοῦ Μαξίμου∙ ἔχουν γράψει κατὰ κόρο οἱ ἐφημερίδες καὶ ἔχουν ὑποβάλει καὶ ἐρωτήσεις βουλευτὲς στὴν Βουλή, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε. Οἱ δύο ὑπουργοὶ ὅμως κατάλαβαν ὅτι ἀφορᾶ τοὺς ἴδιους καὶ ἀπειλοῦν τοὺς δημοσιογράφους μὲ μηνύσεις∙ γνωρίζουν ἄριστα οἱ δικηγόροι τους ὅτι, ἀφοῦ δὲν ἔχουν δημοσιευθεῖ ὀνόματα δὲν στέκουν οἱ μηνύσεις, ἀλλὰ αὐτοὶ ἀπειλοῦν, καὶ ὁμολογοῦν ἔτσι τὴν ἐνοχή τους. Ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, γνωρίζουν ὅτι εἶναι λίγα τὰ ψωμιά τους καὶ σπεύδουν δρομαῖοι ἱκανοποιῆσαι ὅσο περισσότερες ἐξυπηρετήσεις μποροῦν∙ ἔτσι συνωστίζονται πολλοὶ μὲ μεγαλοεργολάβο καὶ πρώην ἐκδότη ἐνδιάμεσο.