Αὐστηρότατος ἔλεγχος πλέον

Ἡ κυβέρνηση ἔκλεισε τὴν ἀξιολόγηση μὲ τὸ κουαρτέτο, ἀλλὰ ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως θὰ γίνει μετὰ τὴν ψήφιση τῶν φορολογικῶν μέτρων καὶ ἀφοῦ ἐλέγξουν, ὅτι ἔχουν περιληφθεῖ ὅλα ὅσα συμφωνήθηκαν∙ αὐτὸ δείχνει τὴν παντελῆ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης τῶν δανειστῶν πρὸς τὴν κυβέρνηση, διότι ἔχουν πικρὰν πεῖραν ἀπ’ τὶς ὑπαναχωρήσεις της καὶ τώρα, ὄχι μόνο τὸ πρῶτο ἑπτάμηνο. Τέτοια συμπεριφορὰ δὲν ἔχει γίνει σὲ καμμία ἄλλη μνημονιακὴ χώρα∙ συμφωνοῦσαν καὶ τὴν ἑπομένη τὰ ἔβλεπαν ὅλα καταλεξεὶ στὰ ψηφισθέντα νομοσχέδια. Ἔχουμε ξεπέσει στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀνυποληψίας καὶ εὐτυχῶς μᾶλλον αὐτὸ ἀφορᾶ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση μόνο, ὄχι τὸν ἑλληνικὸ λαό∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἔρευνα ἀγγλικοῦ Πανεπιστημίου, γιὰ τὴν ἐντιμότητα στὶς συναλλαγὲς τῶν Εὐρωπαίων, κατέταξε τοὺς Ἕλληνες στὶς πρῶτες θέσεις. Τὰ συμπεράσματα ἐξέπληξαν τοὺς ἐρευνητές, ἀλλὰ ὅταν τὰ μελέτησαν προσεκτικὰ εἶδαν ὅτι μόνο σὲ ἐπίπεδο κυβερνήσεως ἐπικρατεῖ ἀνυποληψία στὶς συναλλαγὲς στὴν Ἑλλάδα.