Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῶν τρομοκρατικῶν ἐπίθεσεων στὸ Παρίσι καὶ καλλιεργείας φοβίας σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο∙ τὸ εὐρὼ βλετιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,0665 δολλάρια καὶ 131,6250 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 44,14, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1070,50. Οἱ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται ὅτι οἱ Ἰσλαμιστὲς θὰ κλιμακώσουν τὴν προπαγάνδα τῆς τρομοκρατίας, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν θὰ συνοδεύεται ἀπὸ συγκεκριμένα χτυπήματα, ὅσο ἐντείνονται οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ κατὰ τοῦ χαλιφάτου καὶ χάνουν ἔδαφος στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ∙ ὁ πόλεμος τῶν νεύρων ἔχει ἀρχίσει καὶ ὅποιος ἀντέξει περισσότερο. Ἡ ἑνοποίηση τῶν εὐρωπαϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἐπιτρέπει στὶς Ἀστυνομίες νὰ ἐπιχειροῦν ἀποτελεσματικὰ πλήγματα στὶς ἑστίες τῶν τρομοκρατῶν καὶ νὰ ἀποσαθρώνει τὶς διασυνδέσεις τους στοὺς ἀκροαριστεροὺς εὐρωπαϊκοὺς κύκλους∙ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὁ πιὸ εὐαίσθητος κρίκος στὴν ἀλυσίδα αὐτή, διότι εἶναι γνωστὲς οἱ σχέσεις τους μὲ κυβερνητικὰ στελέχη. Ἡ συνέχεια τῶν ἀποκαλύψεων ἔχει ἐνδιαφέρον.