Διάσκεψη ἀσιατικῶν χωρῶν

Ἡ διάσκεψη τῶν ἀσιατικῶν χωρῶν στὴν Μανίλλα ἔδωσε τὴν εὐκαιρεία γιὰ σύσφιξη τῶν σχέσεών τους καὶ προσέγγιση στὰ ἐκκρεμῆ προβλήματα∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ εἶχε συναντήσεις μὲ τοὺς προέδρους Μαλαισίας, Βιετνάμ, Ἰνδονησίας καὶ Φιλιππίνων, μὲ ἐπίμαχο θέμα τὴν κατάσταση στὴν Νότιο Σινικὴ θάλασσα καὶ τὶς στρατιωτικὲς ἐγκαταστάσεις ποὺ ἔχει φτιάξει ἐκεῖ τὸ Πεκῖνο, ἐνῶ στὰ οἰκονομικὰ ἡ προσέγγιση εἶναι εὐκολώτερη, ἐπειδὴ ὅλες οἱ χῶρες ἔχουν πρῶτο ἐμπορικό τους ἑταῖρο τὴν Κίνα. Οἱ Φιλιππίνες εἶναι ἡ μόνη χώρα ποὺ ταυτίζεται μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες κατὰ τοῦ Πεκίνου, ἀλλὰ ἄρχισαν καὶ αὐτὲς νὰ κατασκευάζουν βάσεις σὲ κάποια κοραλλιογενῆ νησιά∙ ἡ Κίνα δὲν ἀντέδρασε, διότι θεώρησε τὴν κίνηση ὡς ἐνισχυτικὴ τῆς πολιτικῆς της. Συνάντηση Ὀμπάμα, Ξὶ δὲν ἔχει γίνει ἀκόμη.