Ἀνησυχία τῶν Ἀμερικανῶν

Ἡ ἀμερικανικὴ ΣΙΑ ἐξέδωσε ἀνακοίνωση μὲ τὴν ὁποία ἐκφράζει τὴν μεγάλη ἀνησυχία της, μετὰ τὶς καταγγελίες τοῦ Γιάννη Πανούση, γιὰ τὶς διασυνδέσεις κυβερνητικῶν στελεχῶν μὲ τρομοκράτες∙ ἡ διαπλοκὴ στὴν Ἑλλάδα ἀποσιώπησε τὴν ἀνακοίνωση, ἀλλὰ εἶναι ἡ πρώτη δημόσια ἐκδήλωση ἀνησυχίας. Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ πρεσβεῖες τῶν μεγάλων δυτικῶν χῶρων ἀποστέλλουν ὅλα ὅσα γράφονται στὶς κυβερνήσεις τους∙ ἄλλωστε τὴν Ἄνοιξη οἱ Ἀμερικανοὶ εἶχαν κάνει αὐστηρὸ διάβημα γιὰ τὸν νόμο Παρασκευοπούλου καὶ ἐξ αὐτοῦ δὲν ἀποφυλακίσθηκε τότε ὁ Σάββας Ξηρός. Μετὰ ὅμως τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Παρίσι ἄρχισαν οἱ διακριτικὲς παρεμβάσεις, διότι οἰ Εὐρωπαῖοι ἔχουν προχωρήσει ἤδη μὲ ἀποφασιστικότητα στὴν ἄμεση ἑνοποίηση καὶ ἔλεγχο ὅλων τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τους.