Ὑπέρμετρη βία κατὰ ἀγροτῶν

Ἡ ἀστυνομικὴ βία κατὰ τῶν ἀγροτῶν ἦταν ὑπερβολικὴ καὶ ἀδικαιολόγητη ἀπὸ κάθε ἄποψη∙ ἡ διαδήλωση ἦταν μαζικὴ καὶ πολὺ ἐντυπωσιακὴ, διότι καὶ ἡ μετακίνησή τους ἦταν κοπιαστικὴ ἀπ’ τὴν ἐπαρχία στὴν πρωτεύουσα, ἀλλὰ καὶ ἐμφανέστατη ἡ ἄγνοιά τους γιὰ τὸ πῶς ἀντιδροῦν στὴν περίπτωση συγκρούσεων μὲ τὴν Ἀστυνομία ἢ παρεμβάσεως διαφορῶν, ὅπως οἱ κουκουλοφόροι, γιὰ ἀποτροπὴ τοῦ εἰρηνικοῦ σκοποῦ της. Τὰ δακρυγόνα ἦταν πάρα πολλὰ καὶ τὰ ΜΑΤ ἐπέδειξαν ὅλη τὴν ἀγριότητά τους, ἐναντίον ἀσχέτων στὶς ὁδομαχίες ἀνθρώπων∙ ἀποδείχθηκε ὅτι ἡ κυβέρνηση ἐπεδειξε τὴν ἄκρα ἀγριότητα, ὡς προειδοποίηση κατὰ τῶν ὅποιων στρωμάτων ἐπιχειρήσουν δυναμικὲς διαδηλώσεις. Βλέπει ὅτι ἀκολουθεῖ πολὺ θερμὸς χειμώνας καὶ λαμβάνει τὰ μέτρα της!