Πόλεμος μυστικῶν ὑπηρεσιῶν

Ὁ πόλεμος τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἔχει ἀρχίσει στὴν Εὐρώπη καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπ’ τὴν ταχύτατη ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν μεταξύ τους, ὅπως ἀποδείχθηκε μὲ τὴν ἀστυνομικὴ ἐπέμβαση στὸ Σαὶντ Ντενίς∙ ὅσες πληροφορίες περνοῦσαν ἀπαρατήρητες παλαιότερα τώρα μπαίνουν στὸ μικροσκόπιο καὶ ἐξετάζονται ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές. Τὸ ἐνδιαφέρον τους ἑστιάζεται σὲ δύο κυρίως χώρους, στὶς μουσουλμανικὲς κοινότητες στὶς μεγάλες εὐρωπαϊκὲς πόλεις, καὶ ἰδιαιτέρως στὶς Βρυξέλλες καὶ στὸ Παρίσι, καὶ στὶς χῶρες διαδρομῆς τους, μὲ πρώτη τὴν Ἑλλάδα∙ ἀπόκρυψη πληροφοριῶν εἶναι ἀδιανόητη, διότι ἐπιβάλλεται ἡ πολιτικὴ τοῦ πολέμου, ὅταν μάλιστα εἴμαστε μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Οἱ ὑποχρεώσεις θυμίζουν τὶς ἀντίστοιχες σὲ θερμοὺς πολέμους, δὲν ἔχουν ἄλλες ἐπιλογὲς οἱ μικροί, ἀκόμη κι ἂν δὲν μετεῖχαν τῆς Ἑνώσεως. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Τουρκία ἀπέβλεπε στὴν προσέγγιση τῆς στάσεως στὸ θέμα τῶν δύο χωρῶν∙ ἀλλὰ ἀπέτυχε, διότι ἡ Τουρκία ἀκολουθεῖ ἄλλη πολιτική.