Ἀπειλὴ καὶ χημικῶν ὅπλων

Οἱ Τζιχαντιστές, ὅπως προειδοποίησε ὁ Μανουὲλ Βάλλς, προγραμματίζουν ἐπιθέσεις μὲ τὴν χρήση χημικῶν ὅπλων κατὰ στόχων σὲ δυτικὲς χῶρες τῶν ὁποίων οἱ κυβερνήσεις προετοιμάζονται καὶ γι’ αὐτὸ τὸ ἐνδεχόμενο∙ στὴν ἐπιχείρηση στὸ Σαὶντ Ντενὶς οἱ ἀρχὲς βρῆκαν ὁλόκληρο ὁπλοστάσιο ποὺ θὰ χρησιμοποιοῦσαν γιὰ ἐπίθεση κατὰ στὴν Ντεφάνς ἢ στὸ ἀεροδρόμιο Σὰρλ Ντεγκώλ, ἀλλὰ σκοτώθηκε ὁ ἐγκέφαλος τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στὸ Παρίσι. Ἡ ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν εὐρωπαϊκῶν ἔγινε γιὰ ἔλεγχο τῆς διαδρομῆς τῶν τρομοκρατῶν∙ ἀνεξέλεγκτα σύνορα δὲν ὑπάρχουν πλέον, ὅπως καὶ δικαιολόγηση ἀνοχῆς ἀπέναντι στὴν κάθε μορφῆς τρομοκρατία. Οἱ πιέσεις εἶναι αὐστηρότερες στὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ Γιάννη Πανούση∙ ἡ κυβέρνηση ἔχει μείνει σοβαρὰ ἐκτεθειμένη καὶ πολλοὶ προβλέπουν ὅτι οἱ ἐξελίξεις εἶναι ἐπικείμενες πλέον.