Πρωθυπουργός, ἐπικίνδυνος

Ὁ πρωθυπουργὸς ἀποδεικνύεται ἄκρως ἐπικίνδυνος γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα, καθὼς στὴν Τουρκία ἀποδέχθηκε τὸ ἄνοιγμα τῶν κρίσιμων κεφαλαίων γιὰ τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἡ Λευκωσία ἔχει ἐξοργισθεῖ καὶ ἔχει διαβιβάσει στοῦ Μαξίμου τὴν ἀγανάκτησή της, διότι κινδυνεύει ἡ ἀσχετοσύνη τοῦ Ναπολεοντίσκου νὰ ὑπονομεύσει τὸ καλὸ κλίμα τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν. Ἡ κυβέρνηση ἔκοψε ἀπ’ τὸ ἐπίσημο ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενο τὶς ἐπίμαχες δηλώσεις, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἀντίδραση τῶν Κυπρίων, ἡ πρεσβεία μας στὴν Ἄγκυρα ἐξέδωσε διορθωτικὸ κείμενο∙ καὶ στὰ ὑπόλοιπα ἐμφανίσθηκε ἀνενημέρωτος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸν περιπαίζει ὁ παμπόνηρος Ἀχμὲντ Νταβούτογλου. Στοὺς πολιτικοὺς κύκλους τίθεται τὸ ἐρώτημα τοῦ ἐὰν γίνονται τυχαῖα τέτοια λάθη, ποὺ ἅπτονται τῆς ἐθνικῆς μας ὑποστάσεως, ἢ ἀποτελοῦν προσχεδιασμένες ἐνέργειες γιὰ ἄλλους ἄγνωστους στοὺς πολλοὺς λόγους.