Ἀναβολὴ ἐκλογῶν Νέας Δημοκρατίας, πλῆγμα

Ἡ ἀναβολὴ τῆς ψηφοφορίας γιὰ ἐκλογὴ προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀποτελεῖ ἰσχυρὸ πλῆγμα στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, ἀλλὰ καὶ προκαλεῖ δυσχέρειες στὴν ὁμαλὴ πολιτικὴ ζωή∙ οἱ προειδοποιήσεις, ὅτι τὸ σύστημα δὲν δούλευε ἦταν πολλές, ἀλλὰ κάποιοι στὴν Κεντρικὴ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ τὶς ἀγνόησαν ἢ τὶς παρέκαμψαν γιὰ κάποιους λόγους, ὄχι καὶ τόσο πειστικούς. Ἡ ἀπαίτηση δύο ὑποψηφίων γιὰ παραίτηση τοῦ προέδρου τοῦ κόμματος εἶναι τουλάχιστον ἀφελής, ἂν ὄχι ὑστερόβουλη∙ δὲν μένει κανένα κόμμα χωρὶς ἀρχηγὸ καὶ μάλιστα ἐν ὥρᾳ μάχης∙ καλύτερη ἐξυπηρέτηση στὸν Ναπολεοντίσκο δὲν ὑπάρχει∙ ἄλλωστε ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι εἶχαν ἀντιπρόσωπο στὴν ΚΕΦΕ, ποὺ δὲν ἀντιλήφθηκε τὸ πῶς πάει ἡ διαδικασία; Τί τοὺς ἔλεγαν καὶ ποιὰ ἡ εὐθύνη τους; Μήπως σχετίζονται μὲ ὅσα συμβαίνουν στὴν Εὐρώπη;