Ἀντιπερισπασμὸς κυβερνήσεως

Ὡς ἀντιπερισπασμὸ στὰ ἐσωτερικά της ἔσπευσε νὰ χρησιμοποιήσει, τὴν ἀναβολὴ τῆς ἐκλογῆς προέδρου στὴν Νέα Δημοκρατία, ἡ κυβέρνηση∙ ὁπωσδήποτε τὸ πολιτικὸ παιχνίδι περιπλέκεται καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος αἰσθάνεται ὅτι τοῦ παρέχεται κάποια ἄνεση χρόνου μπροστὰ στὰ ἀδιέξοδά του, ὅταν μάλιστα ὑποβάλλονται καὶ προτάσεις γιὰ παραίτηση τοῦ προέδρου της. Ἡ ἀντίδραση τοῦ κόσμου δὲν εὐνοεῖ αὐτὰ τὰ παιχνίδια, διότι ἦταν μαζικὴ ἡ προσέλευση, ἐνῶ ὅλο καὶ περισσότεροι διερωτῶνται, τὸ ἐὰν ἦταν τυχαῖες οἱ ἐξελίξεις∙ ἡ ἑταιρεία μάλιστα ἔσπευσε ἀπὸ χθὲς νὰ ἀναγνωρίσει τὴν εὐθύνη της γιὰ τὴν ἀποτυχία λειτουργίας τοῦ συστήματος, ἐπιστρέφοντας τὰ καταβληθέντα χρήματα καὶ παραιτούμενη ἀπ’ τὸ ὑπόλοιπο ποσό. Τόσα χρήματα ἔχει ἡ ἑταιρεία; ὥστε νὰ κάνει δαπάνες ἑκατοντάδων χιλιάδων εὐρὼ στὸν ἀέρα! Πάντως ἡ πρόταση τοῦ Ναπολεοντίσκου γιὰ συνεννόηση μὲ τὰ κόμματα ναυαγεῖ, διότι τὴν ἀπέρριψαν ΠΑΣΟΚ καὶ Ποτάμι καὶ φυσικὰ δὲν τὴν ἀκούει κἂν ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης.