Βρυξέλλες, κατάσταση τρόμου

Σὲ κατάσταση τρόμου ζοῦν οἱ Βρυξέλλες, χειρότερα ἀπὸ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς πόλεις, μὲ τὸν στρατὸ περιπολεῖν στοὺς δρόμους, τὰ καταστήματα κλειστὰ καὶ τὸν κόσμο στὰ σπίτια του∙ οἱ πληροφορίες γιὰ τρομοκρατικὸ κτύπημα ἦταν πολλὲς καὶ
ἡ κυβέρνηση τοῦ Βελγίου, σὲ συνεννόηση μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις, ἔλαβε ἔκτακτα μέτρα. Ὁ πόλεμος μὲ τὸ χαλιφάτο κλιμακώνεται, ἐνῶ γαλλικὲς στρατιωτικὲς πηγὲς δὲν προβλέπουν σύντομη λήξη του∙ πάντως οἱ ἀπειλὲς τῶν Τζιχαντιστῶν ἀπευθύνονται στὶς Ἀμερική, μὲ πρώτη τὴν Ἀτλάντα, Γαλλία, Βρεταννία, Ἰταλία, Λίβανο, ἀλλὰ καὶ Ρωσία. Οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι, πολλὲς ἀπ’ τὶς ἀπειλὲς αὐτὲς ἐντάσσονται στὸν πόλεμο νεύρων κατὰ τῶν Δυτικῶν καὶ στὴν ἐμφάνιση τοῦ χαλιφάτου ὡς ἱκανοῦ γιὰ κάθε ἀπειλή του∙ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν λαμβάνονται ἔκτακτα μέτρα. Ἡ ζωὴ στὴν Δύση ἔχει ἀλλάξει καὶ δὲν θυμίζει μὲ τίποτα τὴν ἐποχὴ τῆς εὐδαιμονίας καὶ τῆς ἀμεριμνησίας.