Ἀναζήτηση συμπαραστάσεως

Στὴν ἀναζήτηση συμπαραστάσεως ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση στρέφεται ὁ πρωθυπουργός, ἐπειδὴ διαπιστώνει ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ κυβερνήσει πλέον μὲ τὰ ἐκρηκτικὰ οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα∙ ἡ ἀποτυχία ἐκλογῆς προέδρου τὴν Κυριακὴ στὴν Νέα Δημοκρατία φάνηκε στὴν ἀρχὴ ὅτι τὸν εὐνοεῖ, μὲ τὴν βοήθεια καὶ τῆς διαπλοκῆς, ἀλλὰ τὰ πράγματα εἶναι πολὺ δυσκολώτερα. Οἱ ἀντιπαραθέσεις στὴν ἀντιπολίτευση δὲν αἴρουν τὰ ἐνδοκυβερνητικά, διότι αὐτὰ ἀφοροῦν τὴν κοινοβουλευτική του ἐπιβίωση, ἀνεξαρτήτως τῆς ὅποιας ἄλλης πολιτικῆς ὀξύτητος∙ πολλοὶ βουλευτὲς ἔχουν προειδοποιήσει, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ψηφίσουν τὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ τὶς νέες φορολογίες, ἐνῶ ἀρκετοὶ διερωτῶνται καὶ γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ. Ἡ ἀπαίτηση μάλιστα τοῦ ἀκροδεξιοῦ συνεταίρου γιὰ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΥΠ, λέγεται, ὅτι ἐκκινεῖ ἀπ’ τὶς πληροφορίες γιὰ ἔρευνες τῶν εὐρωπαϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ σοβαρὲς διασυνδέσεις κυβερνητικῶν στελεχῶν μὲ τὴν τρομοκρατία∙ ἄλλωστε φθάνουν οἱ Γάλλοι ἀστυνομικοὶ καὶ ξεψαχνίζουν τοὺς φακέλους τῶν ὑπόπτων.