Καθυστερήσεις τῶν τραπεζῶν

Οἱ καθυστερήσεις ἀπ’ τὴν κυβέρνηση στὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν ἔχει προκαλέσει πολλὰ ἐρωτήματα στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴν Φραγκφούρτη∙ ἡ συμφωνία τοῦ τρίτου μνημονίου προέβλεπε ὅτι ἔπρεπε νὰ εἶχε ὁλοκληρωθεῖ στὸ τέλος Ὀκτωβρίου, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση τὴν καθυστέρησε ἕνα μῆνα. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ διάθεση τῶν νέων μετοχῶν στοὺς νέους μετόχους νὰ γίνει μὲ πολὺ χαμηλὴ τιμή, 0,06 λεπτὰ τῆς Ἄλφα, 0,01 Πειραιῶς καὶ ἀντίστοιχα στὶς ἄλλες∙ δηλαδή, ὅσοι ἀγοράζουν τώρα μετοχὲς γίνονται αὐτομάτως δισεκατομμυριοῦχοι, διότι οἱ μετοχὲς θὰ κάνουν ἅλμα. Οἱ ξένοι κάλυψαν ἀμέσως τὶς αὐξήσεις κεφαλαίου τῶν τραπεζῶν καὶ ἀναμένουν τὴν κατακόρυφη ἄνοδό τους∙ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία δὲν χρεωκόπησε καὶ δὲν θὰ χρεωκοπήσει, παρὰ τὶς ἀπελπισμένες προσπάθειες τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν συνεργατῶν του, διότι δὲν τὸ ἐπιτρέπουν οἱ Εὐρωπαῖοι. Ποιοί ὅμως εἶναι αὐτοὶ ποὺ κερδοσκοποῦν μὲ τὴν καθυστέρηση στὴν ἀνακεφαλαιοποίηση; Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα χρειάζεται δικαστικὴ διερέυνηση.